KONTROLL

Písničky

Stáhnout texty

Pro vás
Živo
Země-vzduch
Hurá
M. O.
Paběrkáři
Chuť na cizí ženskou
Pár
Sierra
Romantika
Cesta
Lov
Ráno
Ve mně
Trenér
Co
Bude-li
Co


bych rád
měl jasno,
co si myslíš.

Sám
víš
nejlíp,
vo co tu de.
Tak nelži!

Znáš
dávno
všechno,
co potřebuješ.

Tak stůj
a mluv
dost nahlas.
Co chci slyšet?
A nelži!

Musíš se rozhodnout,
se mnou anebo proti mně.
Musíš se rozhodnout,
se mnou anebo s nima.kontroll na SRSS 2012